Ansökan är öppen

 

ANSÖKAN I TRE KORTA STEG

1

ARBETSPROVER

Maximalt 6 st arbetsprover, varav 2 är obligatoriska uppgifter.

 

Obligatoriska uppgifter:

En teckning på temat: Självporträtt

Ett verk i valfri teknik på temat: Rörelse

Utöver det, fyra arbeten som du väljer själv.

 

Arbetsproverna (digitalt dokumenterade) listas i vår förteckning

 

 

2

SKICKA IN

Packa allt till en .zip fil för säker filöverföring. Max 20Mb

 

Arbetsprover (digitalt dokumenterade) tillsammans med förteckning.

Ansökningshandling (fyll i och "spara som" på din dator först)

• Personbevis eller kopia av legitimation

• Kopia av betyg/intyg på genomgånget gymnasium*

 

*(Du som saknar gymnasiekompetens - läs under utbildning och antagningskrav)

 

Skicka din ansökan senast 7/5 till:

ansok[at]umeakonstskola.se

 

 

 

3

Svar meddelas via e-post i början av juni *

* För dig som fortfarande går på gymnasiet blir det ett preliminärt besked om antagning, som bekräftas när du skickat in godkänt gymnasiebetyg.

OBS! kolla din skräppost, beskedet kan hamna där.

 

UTBILDNING OCH ANTAGNINGSKRAV

Läsåret omfattar 40 veckor. (Hela utbildningen omfattar 80 veckor)

Terminsavgiften är 10.000 kronor och skall betalas vid terminsstart alt. vid första utbetalning av studiemedel. Antagen elev kan söka CSN studielån samt merkostnadslån för terminsavgiften. Vid avbrutna studier återbetalas ej någon avgift. Studerande har närvaroplikt och är skyldig att hålla föreskrivna tider. Studier går ej att bedriva del av termin.

Studierna startar måndagen den 4 September 2023 och för att bli antagen krävs konstnärliga anlag och goda förutsättningar för att tillägna sig undervisningen.

Läsåret 2023/24

Hösttermin: 2023-09-04 – 2024-01-21

Vårtermin: 2024-02-22 – 2024-06-09

 

Antagningskrav

I ansökan till skolan ingår omfattande såväl obligatoriska som fria uppgifter. Vid bedömning av inskickade arbetsprover sker också en genomgång av den sökandes övriga meriter som gymnasiekompetens, erfarenhet och en bedömning av talang och utvecklingsmöjligheter. Vid osäkerhet tar skolan kontakt med den sökande innan en vidare bedömning görs.

 

Behörighet

A. Gymnasiekompetens eller motsvarande

B. Sökande som trots avsaknad av formell behörighet (gymnasiekompetens) bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen samt besitter en hög grad av kompetens visad vid bedömning av arbetsprover.

 

För samtliga sökande gäller att inskickade arbetsprover godkänns för bedömning.

Vad gäller studerande utan formell behörighet (gymnasiekompetens) görs en samlad bedömning utifrån granskning av arbetsproverna.

 

Det går att söka direkt till årskurs 2 ifall minst ett års tidigare motsvarande konstnärlig grundutbildning finns, bifoga isåfall intyg till ansökningshandlingen.

Urvalsgruppens beslut går inte att överklaga. Arbetsprover som ligger till grund för uttagningen är sex arbeten varav två är obligatoriska uppgifter.

 

ANSÖKNINGSHANDLING

Fyll i vår ansökningshandling, ("spara som" på din dator) och bifoga den tillsammans med personbevis (kan hämtas på skatteverkets hemsida) eller kopia på legitimation, samt kopior av; gymnasiebetyg* (kan insändas efter vårterminens slut ifall du går i gymnasiet), och eventuellt andra intyg. Vi emotser digitala dokument som PDF.

(*Du som studerar på gymnasiet under aktuell ansökningsperiod kan endast erhålla ett preliminärt antagningsbesked, vilket bekräftas när intyg/betyg på genomgången gymnasieutbildning skickas in.)

 

Skicka ansökningshandling inklusive personbevis, gymnasieintyg och eventuellt andra intyg tillsammans med arbetsprover och förteckning till adress:

ansok[at]umeakonstskola.se

 

BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

I vår ansökan vi vill se att du är behörig och därför begär vi personnummer, personbevis och gymnasiebevis, samt dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera och ge besked om antagning. Därutöver mottar vi meriterande information som du lämnar för att komplettera ansökan.

Vi värnar om din personliga integritet och har höjt skyddsnivån för den data som inkommer och nyttjar lösenordsskyddad virtuell datalagring.

Vi samlar personuppgifter samt upphovsrättsliga digitala verk kopplade till ansökan endast under den period som ansökningen pågår och så länge som antagning sker, vilket vill säga längst till september då elevantalet är fulltaligt och ingen reserv eller plats finns att tillgå utbildningen. Vi lagrar endast person- och kontaktuppgifter på de som tackat ja och påbörjat vår utbildning, allt annat raderas.

 

ARBETSPROVER

Vi emotser arbetsprover dokumenterade i digital form och insända via e-post.

 

Max. 6 st arbeten vara två är obligatoriska uppgifter gjorda på tema:

1 teckning på temat självporträtt

1 verk i valfri teknik på temat rörelse

4 arbeten som du väljer själv.

 

Digitala format

Bildformat JPG och storlek max 3MB/fil.

Filmformat ser vi helst länkas till webbsidor för uppspelning. Överskrider din film inte mer än MAX 5MB kan du skicka den i formatet Mpeg-4 (codec H.264)

Ljudformat Wav eller Mp3 max 3MB/fil

 

Lista dina digitala arbetsprover!

Fyll i dokumentet ”Förteckning digitala arbetsprover” som  ska medfölja dina arbetsprover. Filer döps med nummer, namn och eventuellt titel.

 

Packa alla dina filer och dokument med .zip för säker filöverföring.

Den totala storleken för din ansökan får inte överskrida 20MB.

 

Digitala arbetsprover returneras inte utan raderas vid senare tillfälle.

 

ANSÖKNINGSTID

Ansökan är öppen nu och till och med den 7/5

 

Antagningsbesked

Besked om antagning meddelas via e-post i början av juni.

Terminsstart för hösten är måndagen den 4 September 2023

Välkommen med din ansökan.

 

Foto:  Evelina Wendelsten 2018

Umeå Konstskola  •   Aktörgränd 36   •  903 64 Umeå   •  Telefon: +46 90 14 82 10  •   E-post: info[at]umeakonstskola.se

© Umeå konstskola 2018