Umeå Konstskola

Umeå Konstskola är en yrkeshögskola som bedriver en 2-årig konstutbildning med en personal bestående av yrkesverksamma konstnärer och ett gästlärarsystem.

Kurser varvas med eget arbete där eleverna har fri tillgång till skolans lokaler. Skolan ligger i ett parkliknande område vid namn Umedalen cirka 5 km väster om Umeås centrum.

 

Umeå Konstskola bedriver från hösten 2015 en 2-årig konstutbildning, omfattande totalt 80veckor. Skolan drivs med statliga och kommunala bidrag och är underställd Yrkeshögskolan. Utbildningen är eftergymnasial.

 

Friks

Skolan ingår i FRIKS, vilket sedan 1990 är ett forum för konst- och hantverksskolor med stadsbidrag. FRIKS-skolorna är spridda över hela landet och har olika profil, dels genom sina specialutbildningar men också genom sina olika lokaliseringar, antal elever, ledning och sammansättning av lärarkårens konstnärliga och hantverksskickliga inriktning. FRIKS-skolorna har ett rikt och kontinuerligt samarbete i gemensamma frågor. För utförligare information om FRIKS hänvisas till: www.friks.se

 

Studiemedel

Eleverna är berättigade till studiemedel och kan även söka extra studielån till terminsavgiften. Terminsavgiften för Umeå konstskola är 10.000kr/ termin. Studenterna kan även söka merkostnadslån för skolresa. För övrig information om studiemedel besök Centrala Studiestödsnämndens hemsida: www.csn.se

 

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Umeå Konstskola har det fulla ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. Fyra protokollförda möten hålls per läsår. Ordföranden lämnar löpande information och redovisning till huvudmannen, ABF Umeåregionen.

 

Styrelsens sammansättning vårterminen 2022

Ordinarie ledamöter: Ingela Wallrud, Julia Peirone, Eva Klingberg Söderström, Hans Albrechtsson

Umeå Konstskola  •   Aktörgränd 36   •  903 64 Umeå   •  Telefon: +46 90 14 82 10  •   E-post: info[at]umeakonstskola.se

© Umeå konstskola 2018