ANSÖKNING OCH ANTAGNING


Ansökningshandling

Fyll i vår ansökningshandling och "spara som" eller "exportera som PDF" på din dator. Bifoga den tillsammans med personbevis (kan hämtas på skatteverkets hemsida) eller en kopia på legitimation, samt kopior av; gymnasiebetyg* (kan insändas efter vårterminens slut ifall du går i gymnasiet), och eventuellt andra intyg. Vi emotser digitala dokument som PDF. (*Du som studerar på gymnasiet under aktuell ansökningsperiod erhåller endast ett preliminärt antagningsbesked tills intyg/betyg på genomgången gymnasieutbildning bekräftas.)
Behandling av personuppgifter
I vår ansökan vi vill se att du är behörig och därför begär vi personnummer, personbevis och gymnasiebevis, samt dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera och ge besked om antagning. Därutöver mottar vi meriterande information som du lämnar för att komplettera ansökan. Vi värnar om din personliga integritet och har höjt skyddsnivån för den data som inkommer och nyttjar lösenordsskyddad virtuell datalagring. Vi samlar personuppgifter samt upphovsrättsliga digitala verk kopplade till ansökan endast under den period som ansökningen pågår och så länge som antagning sker, vilket vill säga längst till september då elevantalet är fulltaligt och ingen reserv eller plats finns att tillgå på utbildningen. Vi lagrar endast person- och kontaktuppgifter på de som tackat ja och påbörjat vår utbildning, allt annat raderas.

Arbetsprover

Fotograferade/dokumenterade i digital form insända via e-post:
Max. 6 st arbeten varav två är obligatoriska uppgifter gjorda på tema:
1 teckning på temat självporträtt
1 verk i valfri teknik på temat rörelse
och upp till 4 arbeten som du väljer själv.

Lista arbetsproverna!
Fyll i dokumentet ”Förteckning” som medföljer dina arbetsprover. Döp filer med nummer, namn och eventuellt titel i förteckningen.
Packa helst alla filer och dokument med .zip (standard) för smidig filöverföring. Den totala storleken för en ansökan bör inte överskrida 20MB.

Format och riktlinjer
Bildformat JPG och storlek max ca 3MB/fil.
Filmformat ser vi helst länkas till webbsidor för uppspelning. Överskrider filmen inte mer än ca MAX 5MB kan du skicka den i formatet Mpeg-4 (codec H.264)
Ljudformat Wav eller Mp3 max ca 3MB/fil

Skicka in

E-posta ansökningshandling inklusive personbevis, gymnasieintyg och eventuellt andra intyg tillsammans med arbetsprover och förteckning till adress:
ansok@umeakonstskola.se

Undrar du över något?
Tveka inte att kontakta oss:
info@umeakonstskola.se

Antagningskrav

För att bli antagen krävs konstnärliga anlag och goda förutsättningar för att tillägna sig undervisningen. I ansökan till skolan ingår omfattande såväl obligatoriska som fria uppgifter. Vid bedömning av inskickade arbetsprover sker också en genomgång av den sökandes övriga meriter som gymnasiekompetens, erfarenhet och en bedömning av talang och utvecklingsmöjligheter. Vid osäkerhet tar skolan kontakt med den sökande innan en vidare bedömning görs.
Urvalsgruppens beslut går inte att överklaga.

Behörighet
A. Gymnasiekompetens eller motsvarande
B. Sökande som trots avsaknad av formell behörighet (gymnasiekompetens) bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen samt besitter en hög grad av kompetens visad vid bedömning av arbetsprover.

För samtliga sökande gäller att inskickade arbetsprover godkänns för bedömning.
För sökande utan formell behörighet (gymnasiekompetens) görs en samlad bedömning utifrån granskning av arbetsproverna.

Söka årskurs 2
Det går att söka direkt till årskurs 2 ifall minst ett års tidigare motsvarande konstnärlig grundutbildning finns (ej gymnasium). Bifoga utbildningsbevis till ansökningshandlingen.Terminsavgift

Terminsavgiften är 10.000 kronor och skall betalas vid terminsstart alt. vid första utbetalning av studiemedel. Antagen elev kan söka CSN studielån samt merkostnadslån för terminsavgiften. Vid avbrutna studier återbetalas ej någon avgift. Studerande har närvaroplikt och är skyldig att hålla föreskrivna tider. Studier går ej att bedriva del av termin.

Tider

Studiestart: måndagen den 2 September 2024

Hösttermin: 2024-09-02 – 2025-01-19
Vårtermin: 2025-01-20 – 2025-06-08
(Läsåret omfattar 40 veckor och hela utbildningen 80 veckor)