Placeholder image

Emil GrönlundOM SKOLANSkolan

Umeå Konstskola är en yrkeshögskola som bedriver en 2-årig konstutbildning med en personal bestående av yrkesverksamma konstnärer och ett gästlärarsystem. Kurser varvas med eget arbete där eleverna har fri tillgång till skolans lokaler. Skolan ligger i ett parkliknande område vid namn Umedalen cirka 5 km väster om Umeås centrum.
Utbildningen omfattar totalt 80veckor, drivs med statliga och kommunala medel och är underställd Yrkeshögskolan. Utbildningen är eftergymnasial.

Studiemedel

Utbildningen är eftergymnasial men ger studiemedel enligt A3, dvs studier på gymnasienivå. Med studielånet kan också merkostnadslån sökas för studieavgiften, som för Umeå konstskola är 10.000kr/ termin. Läs mer om studiemedel och merkostnadslån på konstkulturutbildning.se.
Studiemedel och merkostnadslån söker du hos CSN, Centrala studiestödsnämnden: www.csn.se

Friks

Skolan ingår i FRIKS, vilket sedan 1990 är ett forum för konst- och hantverksskolor med stadsbidrag. FRIKS-skolorna är spridda över hela landet och har olika profil, dels genom sina specialutbildningar men också genom sina olika lokaliseringar, antal elever, ledning och sammansättning av lärarkårens konstnärliga och hantverksskickliga inriktning. FRIKS-skolorna har ett rikt och kontinuerligt samarbete i gemensamma frågor. För utförligare information om FRIKS hänvisas till: www.friks.se

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Umeå Konstskola har det fulla ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. Fyra protokollförda möten hålls per läsår. Ordföranden lämnar löpande information och redovisning till huvudmannen, ABF Umeåregionen.
Ledningsgruppens ordinarie ledamöter sedan vårterminen 2022: Ingela Wallrud, Julia Peirone, Gunilla Åsberg, Ludwig Franzén, Hans Albrechtsson